ul. Świetlika 3, 60-185 Skórzewo k. Poznania
+48 796 797 713
kontakt@systik.pl

Zabezpieczenia

Podstawowym, wypracowanym przez nas, zabezpieczeniem przed otwarciem pojemnika przez osoby niepowołane jest unikalna plomba z kodem kreskowym która uniemożliwia otwarcie pojemnika. Pojemnik można otworzyć po wyłamaniu plomby zabezpieczającej wyposażanej w niepowtarzalny kod kreskowy i numeryczny.

Dodatkowo w górnej tulei wydzielone zostało miejsce na elektroniczny chip identyfikujący. Chip został umieszczony w pojemniku w taki sposób, że nie ma możliwości wyjęcia go bez uszkodzenia pojemnika. Jakiekolwiek próby wyjęcie czipa (transpondera) bez należytego oprzyrządowania będą widoczne dla sprawdzającego pojemnik, co oznaczać będzie, że ktoś dokonał próby ingerencji w zabezpieczenie elektroniczne pojemnika.

Dodatkowo system identyfikacji radiowej RFID pozwala na śledzenie drogi przesyłek w systemie poczty oraz autoryzację osób nadających i odbierających przesyłki.