ul. Piaskowa 12, Dąbrowa
+48 796 797 713
kontakt@systik.pl

Informacje o systemie

Jak działa system poczty pneumatycznej?

Na system poczty pneumatycznej składa się kilka podstawowych elementów:

  • Szczelna sieć rur transportowych oparta o różne średnice rurociągów
  • Zwrotnice pojemnikowe, które łączą linie rurociągów oraz kierują je do poszczególnych stacji
  • Dmuchawy wytwarzające odpowiednie ciśnienie lub podciśnienie powietrza
  • Stacje nadawcze i odbiorcze
  • Komputer sterujący oraz elektroniczne układy sterowania i kontroli​

Dmuchawy wytwarzają podciśnienie lub nadciśnienie w rurach transportowych, za pośrednictwem którego dokonuje się transport dobranych wcześniej pojemników.

Pojemnik wraz z transportowanym materiałem wkłada się do stacji nadawczej i wysyła do żądanego miejsca odbiorczego. Adresowanie przesyłek może odbywać się w sposób manualny lub automatyczny.

Na podstawie otrzymanych sygnałów ze stacji nadawczej komputer sterujący wyznacza trasę dla pojemnika i jednocześnie wysyła sygnały sterujące dla odpowiednich urządzeń, a w tym czasie pojemnik z zawartością precyzyjnie i bezpiecznie, z żądaną prędkością, przemieszcza się w kierunku stacji odbiorczej.

W systemach poczty możemy transportować małe i lekkie przedmioty o wadze od 1 grama do kilku, a nawet kilkunastu kilogramów, o średnicy do 28 centymetrów i długości do nawet 0,5 metrowych, np. próbki folii, papier, monety, banknoty, próbki krwi, leki, części zamienne, półprodukty, dokumenty, zdjęcia rtg, gorące próbki stali, izotopy, próbki metali itd.

Poczta pneumatyczne może pracować w każdych warunkach: W budynkach i poza nimi, w poziome lub pionie. Łącząc również kilka budynków w jeden spójny system. Nasze systemy łączą znacznie oddalone od siebie obiekty i nawet ulice. Mamy pewność, że nasze rozwiązania mogą być trafną odpowiedzią na twoje potrzeby transportu wewnętrznego w waszym przedsiębiorstwie.

Poczta pneumatyczna w szpitalach

Szpitalna instalacja poczty pneumatycznej MEDI-SYSTIK jest nieodłącznym składnikiem systemu Unit-Dose – indywidualnych dawek leku. Za pomocą poczty pneumatycznej konkretna dawka leku dla pacjenta może być przesyłana na oddział o określonej godzinie, celem jej bezpośredniego podania.

Największe zalety systemu to obniżenie kosztów działalności szpitalnej poprzez zmieniony zakup farmaceutyków, bezpieczne przekazywanie leków, wzrost bezpieczeństwa ich podawania, pełna identyfikacja podanego leku, łatwiejsza identyfikacja kosztów leków dla indywidualnego pacjenta a przede wszystkim mniejsze obciążenie personelu pielęgniarskiego.

Zdalna i lokalna kontrola pracy systemu

Oferujemy zaawansowany i przyjazny dla użytkownika program kontrolujący, który jest łatwy do konfiguracji i zarządzania systemem na miejscu lub zdalnie. Dzięki niemu można zdalnie monitorować działanie oraz dokonywać zmian w systemie poczty podczas jej normalnej pracy.

Komputerowy program obsługi poczty umożliwia dostęp tylko autoryzowanym osobom. Oprogramowanie kontrolujące Track & Trace umożliwia śledzenie przesyłek, pełen dostęp do statystyk transmisji, tryb symulacji zdarzeń dla celów szkoleniowych i testowych, eksport danych dla celów raportowych oraz bezpośrednie połączenie zdalne np. w celach serwisowych.