ul. Piaskowa 12, Dąbrowa
+48 796 797 713
kontakt@systik.pl

Pojemniki

Pojemniki i rurociąg transportowy są dostępne w rozmiarach o średnicy ∅110 mm i ∅160 mm. Wszystkie pojemniki są trwałe i wyposażone w uszczelnioną pokrywkę, która gwarantuje najlepsze zamknięcie z możliwych. Pojemniki mogą być również wyposażone w dodatkowe systemy zamknięcia i uszczelki oraz w emitery RFID, które umożliwiają automatyczny powrót do stacji bazowej oraz śledzenie przesyłek.

Rodzaje pojemników

Pojemnik typu SAFE CASH posiada kształt walcowy z dwiema tulejami na których umieszczone zostały wcięcia na opaski ślizgowe. Tuleja górna składa się z dwóch elementów, tulei walcowej z wypustka ograniczającą, oraz pokrywką która umożliwia otwieranie i zamykanie pojemnika. Pojemnik został tak skonstruowany, aby zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem podczas transportu w instalacji poczty pneumatycznej oraz przed otwarciem przez osoby nieupoważnione bez widocznych zmian w konstrukcji pojemnika.

Zamkniecie pokrywy dokonywane jest przez przesunięcie osiowe pokrywy w stosunku do punktu podparcia znajdującego się na części bocznej tulei. Ponadto tuleja z pokrywą łączą się za pomocą zatrzasku. Zamknięcie na zatrzask klikowy jest dodatkowo zabezpieczone plombą jednorazowego użytku.

Podstawowym zabezpieczeniem przed otwarciem pojemnika przez osoby niepowołane jest unikalna plomba z kodem kreskowym która uniemożliwia otwarcie pojemnika.

Zabezpieczenia

Podstawowym, wypracowanym przez nas, zabezpieczeniem przed otwarciem pojemnika przez osoby niepowołane jest unikalna plomba z kodem kreskowym która uniemożliwia otwarcie pojemnika. Pojemnik można otworzyć po wyłamaniu plomby zabezpieczającej wyposażanej w niepowtarzalny kod kreskowy i numeryczny.

Dodatkowo w górnej tulei wydzielone zostało miejsce na elektroniczny chip identyfikujący. Chip został umieszczony w pojemniku w taki sposób, że nie ma możliwości wyjęcia go bez uszkodzenia pojemnika. Jakiekolwiek próby wyjęcie czipa (transpondera) bez należytego oprzyrządowania będą widoczne dla sprawdzającego pojemnik, co oznaczać będzie, że ktoś dokonał próby ingerencji w zabezpieczenie elektroniczne pojemnika.

Dodatkowo system identyfikacji radiowej RFID pozwala na śledzenie drogi przesyłek w systemie poczty oraz autoryzację osób nadających i odbierających przesyłki.