ul. Świetlika 3, 60-185 Skórzewo k. Poznania
+48 796 797 713
kontakt@systik.pl

Pojemnik typu SAFE CASH

Pojemnik typu SAFE CASH posiada kształt walcowy z dwiema tulejami na których umieszczone zostały wcięcia na opaski ślizgowe. Tuleja górna składa się z dwóch elementów, tulei walcowej z wypustka ograniczającą, oraz pokrywką która umożliwia otwieranie i zamykanie pojemnika. Pojemnik został tak skonstruowany, aby zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem podczas transportu w instalacji poczty pneumatycznej oraz przed otwarciem przez osoby nieupoważnione bez widocznych zmian w konstrukcji pojemnika.

Zamkniecie pokrywy dokonywane jest przez przesunięcie osiowe pokrywy w stosunku do punktu podparcia znajdującego się na części bocznej tulei. Ponadto tuleja z pokrywą łączą się za pomocą zatrzasku. Zamknięcie na zatrzask klikowy jest dodatkowo zabezpieczone plombą jednorazowego użytku.

Podstawowym zabezpieczeniem przed otwarciem pojemnika przez osoby niepowołane jest unikalna plomba z kodem kreskowym która uniemożliwia otwarcie pojemnika.